Vuosikokouskuulumisia 19.3.2022

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 19.3.2022 Lempäälässä, Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tiloissa. Kokouksessa oli paikalla 11 jäsentä, sekä 12 jäsentä edustettuina valtakirjalla.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat, sekä uusi Jalostuksen TavoiteOhjelma (JTO) ja esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi.

Tässä tärppejä vuosikokouksesta

  • Vuosikokous vahvisti yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  • Vuosikokous käsitteli, täydensi ja vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022.
  • Vuosikokous päätti olla korottamatta jäsenmaksuja vuodelle 2023, joten jäsenmaksujen suuruus pysyi ennallaan (vuosijäsen 32€, pentuejäsen 20€, perhejäsen 10€ ja ainaisjäsen 320€). Vuosikokous keskusteli myös ainaisjäsenyyden poistamisesta ja asia siirtyy hallituksen pohdittavaksi. Ainaisjäsenyyden poistaminen vaatii uuden sääntömuutoksen, joten sen pohdintaan ja käsittelyyn on hyvä varata aikaa.
  • Vuoden 2024 erikoisnäyttely järjestetään Helsingin seudulla. Aiemmissa vuosikokouksissa on jo päätetty, että vuoden 2022 erikoisnäyttely on Ähtärissä ja 2023 Oulun seudulla.

Henkilövalinnat

Puheenjohtajana jatkaa Eveliina Scharin.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Crista Mäkelä, Henna Stenman ja Tina Ehnström-Backas. Crista ja Tina eivät olleet käytettävissä hallitukseen, joten heidän tilalleen valittiin Pihla Nikkarinen sekä Jenna Sulkama.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on siten Eveliina Scharin (pj), Henna Stenman, Jenna Sulkama, Kirsi Vähätalo, Pihla Nikkarinen Roosa Lantto ja Sirpa-Helena Karjalainen. Hallitus järjestäytyy omassa kokouksessaan tarkemmin ja päättää pestijaostaan.

Jalostustoimikunnan kokoonpano pysyi ennallaan, sillä erovuorossa olleet Jenny Rautiainen ja Reetta Minkkinen olivat halukkaita jatkamaan, eikä paikalla ollut muita käytettävissä olevia henkilöitä.

Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2022 on siten Heidi Haromo, Jenny Rautiainen, Kirsi Vähätalo, Reetta Minkkinen ja Tina Ehnström-Backas. Jalostustoimikunta järjestäytyy omassa kokouksessaan tarkemmin ja päättää pestijaostaan.

Hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenten esittelyt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta sekä Valkohuiskusta 2/2022.

Yhdistyksen edustajiksi Suomen Kennelliiton valtuustoon valittiin varsinaiseksi edustajaksi Kirsi Vähätalo ja hänen varajäsenekseen Tina Ehnström-Backas.

Toiminnantarkastajina jatkavat edellisen vuoden tapaan Heidi Salminen ja Susanna Neva, ja varatoiminnantarkastajina Emmi Rajavuori ja Roosa Ylikoski.

Jalostuksen tavoiteohjelma

JTO:hon oli luonnosversion jälkeen tehty yksittäisiä pieniä muutoksia, mutta muuten kokouksessa yksimielisesti hyväksytty versio on sama, mistä ennen kokousta pyydettiin kommentteja.

JTOssa on pitkälti päivitetty uusia tietoja ja taulukkoja esimerkiksi KoiraNetin pohjalta, mutta ohjelmassa on myös tarkasteltu rodun tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Keskeisiä muutoksia tuli esimerkiksi jalostuskoiria koskeviin suosituksiin, joihin etenkin kasvattajien olisi hyvä perehtyä.

Seuraavaksi JTO menee Kennelliittoon hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se astuu voimaan 1.1.2023. JTO on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka, jolloin on aika päivittää sitä uudelleen. JTO tulee luettavaksi yhdistyksen kotisivuille.

Yhdistyksen sääntöuudistukset

Hallitus esitti useita sääntömuutoksia vuosikokoukselle ja sääntömuutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Sääntöjen ulkoasua ja kieltä on myös uudistettu.

Jäsenistön kannalta keskeisin sääntöuudistus on se, että jatkossa yhdistyksen kokoukset on mahdollista pitää etänä tai hybridinä, ja että vuosikokous voidaan henkilökohtaisen paperikutsun lisäksi kutsua koolle myös sähköpostitse ja/tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen omilla internet-sivuilla.

Hybridi- ja etäkokousten mahdollistaminen nostettiin esille viime vuoden vuosikokouksessa, minkä vuoksi hallitus alkoi valmistella sääntömuutoksia.

Vuosikokouksen koollekutsumistavan muuttaminen joustavoittaa kokouskutsujen lähettämistä huomattavasti. Aiemmin kutsu on ollut halvinta toimittaa joulukuussa Valkohuiskun mukana, mikä on tehnyt systeemistä todella kankean. Kokouskutsu ja esityslista on pitänyt laatia jo maaliskuussa, joten ex-tempore asioiden ottaminen esityslistalle on ollut haastavaa. Sääntöjen puitteissa jäsenistö on voinut esittää asiaa vuosikokouksen esityslistalle esittämällä asiansa hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, eli mikäli joku näin olisi halunnut tehdä, olisi uudet kokouskutsut pitänyt postittaa perinteisinä kirjeinä. Nyt sääntömuutoksen myötä Valkohuiskussa voidaan julkaista vuosikokouksen aika- ja paikkatiedot, mutta esityslistaa voidaan valmistella ja täydentää vielä lähempänä kokousta. Näin myös jäsenistön on helpompi saada haluamiaan aiheita vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Kokouksen päätteeksi palkittiin vielä Vuoden Japsi -kisoissa menestyneet koirat.

Vuoden Japsi -kisojen tulokset julkaistaan Valkohuiskussa ja kotisivuilla, ja voittajien haastattelut löytyvät Valkohuiskusta 2/2022.

Vuoden Japsi 2021-tulokset

Vuoden Agilityjapsi 2021 -tulokset

Vuoden Rally-tokojapsi 2021 -tulokset