Valkohuisku etsii uutta taittajaa!

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n jäsenlehti Valkohuiskulle haetaan uutta taittajaa. Valkohuisku on neljästi vuodessa ilmestyvä värijulkaisu ja jokaisessa lehdessä sivuja on 48–68kpl. Lehti ilmestyy aina maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa, ja sen levikki on noin 320kpl. Lehden sisällöt koostuvat erilaisista lukijoiden kirjoituksista, tiedotteista, asia- ja tapahtumajutuista sekä harrastuksiin liittyvistä jutuista. Lisäksi Valkohuiskussa julkaistaan näyttelyarvosteluita, jalostustarkastuslausuntoja ja muita mielenkiintoisia tietoja japaninpystykorvista. Lehti onkin ainoa japaninpystykorviin keskittynyt säännöllisesti ilmestyvä julkaisu, ja sillä on keskeinen rooli yhdistyksen toiminnassa.

Mitä taittajan pestiin käytännössä sisältyy?
Taittaja huolehtii pitkälti lehden visuaalisesta ilmeestä ja siitä, että lehti saadaan painokelpoisena painotalolle ja julkaistua aikataulussa. Perinteisesti lehteä on tehty siten, että päätoimittaja kokoaa materiaalit ja tekee luonnokset juttujen ulkoasuista ja asetteluista, jonka jälkeen hän toimittaa materiaalipaketin taittajalle. Tämän jälkeen taittajalla on ollut noin kuukausi aikaa vedoksen kokoamiseksi, ja vedoksen tarkastavat sekä päätoimittaja että yhdistyksen hallitus. Lopuksi taittaja tekee vielä mahdolliset korjaukset ja toimittaa painovalmiin aineiston painotalolle. Taittajan tehtävät painottuvat lehden ilmestymistä edeltävälle kuukaudelle (eli esimerkiksi maaliskuussa ilmestyvä lehti taitetaan suurimmalta osin helmikuussa).

Mitä taittajalta odotetaan?
Taittajalta tulisi löytyä osaamista sekä tarvittava ohjelmisto painovalmiin aineiston kasaamiseksi (kuvankäsittely- ja taitto-ohjelma). Ammattilainen ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan tärkeintä on into ja halu oppia! Taittajan on myös kyettävä itsenäiseen toimintaan ja aikatauluttamiseen, jotta lehti ilmestyy ajallaan. Lehden ulkoasu ei ole kiveen hakattu, vaan taittajan oma osaaminen ja visuaalinen silmä saa myös näkyä!

Mitä yhdistyksellä on tarjota taittajalle?
Vaikka taittaminen on melko itsenäistä puuhaa, ei lehteä tarvitse tehdä täysin yksin. Lehden teossa on mukana useampia toimittajia, joiden kanssa voi vaihtaa ideoita ja ajatuksia lehden suhteen. Lehden vakiotekijöille on luotu oma keskusteluryhmä, jossa tiedotetaan ja keskustellaan lehteen liittyvistä asioista. Lisäksi taittajalla on mahdollisuus kehittää omia taitojaan, käyttää luovuuttaan sekä hioa lehden visuaalista ilmettä oman näköisekseen. Taittajalle maksetaan lehden teosta pieni korvaus.
Taittajan toivotaan aloittavan jo tämän vuoden puolella, joten uusi taittaja valitaan mahdollisimmanpian.Älä siis jää aikailemaan, mikäli olisit hommasta kiinnostunut!

Mahdolliset yhteydenotot voi osoittaa lehden päätoimittajalle:
Eveliina Scharin
valkohuisku@japaninpystykorva.fi