Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen vuosikokous 2018

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n hallitus 2018; Kirsi Hirvioja, Eveliina Scharin, Kirsi Vähätalo, Tina Ehnström-Backas, Nea Neva ja Jutta Lehti.

Vuosikokous 10.3.2018

Vuosikokous pidettiin 10.3.2018 Pohjois-Hämeen kennelpiirin tiloissa Lempäälässä. Paikalla oli 14 jäsentä, yksi kunniajäsen ja 10 jäsentä oli edustettuna valtakirjalla.

Vuosikokouksessa päätettiin jäsen- ja liittymismaksusta vuonna 2019, erikoisnäyttelyn 2020 sijainnista, yhdistyksen puheenjohtajasta, hallituksen ja jalostustoimikunnan kokoonpanosta, sekä uusien harrastetiimien perustamisesta.

Vuosikokous päätti nostaa jäsenmaksua kahdella eurolla ensi vuonna, jolloin summaksi tulee 29 euroa. Liittymismaksua ei päätetty periä vuonna 2019.

Erikoisnäyttely 2020 päätettiin järjestää Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella mahdollisesti Oulu KV:n yhteydessä.

Heidi Haromo jättäytyi seitsemän vuoden jälkeen puheenjohtajuudesta ja vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Eveliina Scharinin. Hallituksessa jatkavat Jutta Lehti, Kirsi Vähätalo, Kirsi Hirvioja ja Tina Ehnstöm-Backas, uusina jäseninä hallituksessa ovat Nea Neva ja Henna Ravattinen.

Jalostustoimikunnassa jatkavat Reetta Minkkinen, Kirsi Vähätalo, Nina Renlund ja Mia Hautala, uudeksi jäseneksi valittiin Jenny Rautiainen.

Vuosikokouksessa keskusteltiin myös uusien harrastetiimien perustamisesta, jotta voitaisiin turvata kisoja ja näyttelyitä koskevan tietotaidon säilyvyys ja jakaminen. Vuosikokouksessa päätettiin perustaa Rallytoko&tokotiimi, Agilitytiimi ja Näyttelytiimi.

Rallytoko&tokotiimin vastuuhenkilönä toimii Anna Savolainen ja tiimin jäseninä Nina Renlund, Krista Heikkinen ja Pia Kotro.

Agilitytiimin vastuuhenkiönä toimii Jenny Rautiainen ja tiimin jäseninä Henna Ravattinen ja Salla-Maria Aarnio.

Näyttelytiimin vastuuhenkilönä toimii Heidi Haromo ja tiimin jäseninä Eveliina Scharin ja Tina Ehnström-Backas.

Tiimeihin otetaan mielellään mukaan uusia innokkaita toimijoita! Halukkaat yhdistyksen jäsenet, jotka haluavat mukaan tiimiin, voivat ottaa yhteyttä tiimin vetäjään.

Jalostustoimikunta 2018; Jenny Rautiainen, Reetta Minkkinen, Mia Hautala, Nina Renlund ja Kirsi Vähätalo.