Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen vuosikokous 2018

TERVETULOA!

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n sääntömääräiseen
vuosikokoukseen lauantaina 10.3.2018 klo 13.
Valtakirjojen tarkistus klo 12.30-13.00.

Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tilat,
Tampereentie 484, 33880 LEMPÄÄLÄ.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan toimihenkilöt erovuoroisten tilalle
sekä käsitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, johon tarvitaan myös jäseniltä ehdotuksia.

Vuosikokouksen jälkeen jaetaan palkinnot
Vuoden Japsi -17 kilpailujen voittajille,
joiden omistajien toivotaan osallistuvan tilaisuuteen.

Kahvitarjoilu. Toivomme runsasta osallistujamäärää.

Tervetuloa!

Vuosikokouksen esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018

8§ Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2019

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

11§ Jalostustoimikunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

12§ Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta

13§ Muut asiat
- Vuoden 2020 erikoisnäyttely: vastuuhenkilö ja kennelpiiri

14§ Kokouksen päätös