Kutsu Suomen japaninpystykorva ry:n vuosikokoukseen

KOKOUSKUTSU

Tervetuloa Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen sunnuntaina 31.3.2019 klo 12.00. Valtakirjojen tarkistus klo 11.30-12.00.

Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, 33880 LEMPÄÄLÄ

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan toimihenkilöt erovuoroisten tilalle sekä käsitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa, johon toivotaan myös jäsenistöltä ehdotuksia.

Vuosikokouksen jälkeen jaetaan palkinnot Vuoden Japsi-18 kilpailujen voittajille, joiden omistajien toivotaan osallistuvan tilaisuuteen.

Kahvitarjoilu.

Toivomme runsasta osallistujamäärää.

Tervetuloa!

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n VUOSIKOKOUS

Aika 31.3.2019 klo 12:00

Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tila, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä


1§ Kokouksen avaus


2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta


3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


4§ Työjärjestyksen hyväksyminen


5§ Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen


6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille


7§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019


8§ Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2020


9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta


10§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle


11§ Jalostustoimikunnan jäsenten valinta erovuoroisten valinta


12§ Yhdistyksen edustajien valinta SKL-FKK ryn:n valtuustoon kolmeksi vuodeksi 2020-2022


13§ Yhdistyksen edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen marraskuussa 2019


14§ Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta


15§ Muut asiat


Vuoden 2021 erikoisnäyttely: vastuuhenkilö ja Kennelpiiri

Keskustellaan Vuoden Japsikisapisteistä

16§ Kokouksen päätös