Japaninpystykorvien erikoisnäyttely 2020

Kuva: Pia Kotro

Tiedote koskien japaninpystykorvien erikoisnäyttelyä 2020

Näyttelytoimikunta ja yhdistyksen hallitus on pitkän selvittelyn jälkeen tullut siihen päätökseen,
ettei tämän vuoden erikoisnäyttelyä järjestetä.

Näyttelytoimikunta selvitti eri mahdollisuuksia näyttelyn järjestämiseksi, mutta koronavirustilanteen vuoksi sellaista ajankohtaa, jolloin tuomari ja tarpeeksi suuri näyttelytila olisi saatavilla, ei valitettavasti tälle vuodelle löytynyt. Näyttelytoimikunta ei halunnut järjestää näyttelyä pienemmässä tilassa, sillä silloin turvavälien ja riittävien etäisyyksien noudattaminen olisi muodostunut äärimmäisen haastavaksi. Päätökseen vaikutti myös mahdollisuus koronavirustilanteen äkilliseen muutokseen, mikä saattaisi toisen aallon iskiessä pakottaa perumaan näyttelyn nopealla aikataululla ja siten aiheuttaa yhdistykselle suuriakin menoeriä jo valmiiksi hankalassa taloustilanteessa.

Näyttelytoimikunta ja yhdistyksen hallitus on pahoillaan tilanteesta, mutta emme halua ottaa liian suuria riskejä ihmisten terveyden tai yhdistyksen talouden vaarantumisesta. Keskitymme nyt järjestelemään yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuotta, sekä juhlaerikoisnäyttelyä 2021.

Pysytään kaikki terveenä ja nähdään Espoossa 4.7.2021!