Tietoturva- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Suomen japaninpystykorvayhdistys ry
Osoite: Helsinki

Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja Eveliina Scharin, Länsikatu 32a A11, 80100 Joensuu, puh. 040 9107717, sähköposti: puheenjohtaja@japaninpystykorva.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiia Leskinen, jäsensihteeri
Klemetintie 23, 01690 Vantaa
puh. 040 027 0475
sähköposti: jasensihteeri@japaninpystykorva.fi

3. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n jäsenrekisterin hallinta. Tietoja käytetään jäsenistön tiedottamiseen ja jäsenlehden postitukseen.

Kasvattaja voi erikseen luovuttaa yhteystietonsa (nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero) pentuvälitykseen ja kasvattajailmoitukseen.

Uroksenomistaja voi erikseen luovuttaa yhteystiedot (nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero) jalostustoimikunnan ylläpitämään jalostusuroslistaan. Tiedot luovutetaan vain pyydettäessä kirjallisesti jalostustoimikunnan sihteeriltä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • jäsenen nimi ja osoitetiedot
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • jäsenyyslaji (varsinainen, perhe-, pentue-, ainais- ja kunniajäsen sekä tuomaripostituslista)
  • liittymispäivä
  • maksusuoritukset
  • mahdollisen perhenjäsen nimi ja perhesuhde (samaan ruokakuntaan varsinaisen jäsenen kanssa kuuluva)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai hänen jäsenmaksunsa maksavalta koirankasvattajalta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jäsentietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mikäli henkilö ei ole antanut siihen suostumustaan (pentuvälitys, jalostusuroslistat).

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto: Jäsenlistoja ei yleensä tulosteta tai löydy muussa kuin sähköisessä muodossa. Mikäli jäsenluetteloita löytyy tulosteina, säilytetään ne lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
ATK:lla käsiteltävä aineisto: Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa tiedostossa. Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja se on omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja osoite. Tiedot tulostetaan paperille ja annetaan jäsenelle tai toimitetaan jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsensihteerille varmistaakseen jäsenlehden, -tiedotteiden ja -laskun toimituksen oikeaan osoitteeseen. Mikäli kohdan 10 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.


Päivitetty 7.4.2024