Pentuvälitys

Japaninpystykorvan pennut ovat hyvin suosittuja ja pentueet eivät useinkaan ehdi pentuvälitykseen asti kun ne ovat jo varattuja. Jos listalla ei pentueita ole, ota yhteys pentuvälittäjään tai tiedustele suoraan yhdistyksen jäsenkasvattajilta (linkki kasvattajien yhteystietoihin vasemmalla).

Pentuvälittäjä
Päivi Silvendoin
Puh. 050 322 2117
pennut@japaninpystykorva.fi

Varattavissa olevia pentuja:

Pentueet, jotka täyttävät rotujärjestön asettamat vähimmäisvaatimukset (A-lista)

A-listalla ei ole tällä hetkellä pentuja.

A-listalla välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja seuraavin ehdoin:

 • Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.
 • Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen ja enintään 8 vuotta.
 • Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Erittäin Hyvä (EH) tulos tai hyväksytty jalostustarkastustulos
 • Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto
 • Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tulos Hylätty (HYL) taijalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta välitettäväksi
 • Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta
 • Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään
 • Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan ilmoittamalla tavalla
 • Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä pennuista
 • Pentueen vanhemman enimmäisjälkeläismäärä koko elinajalta saa olla korkeintaan 5 % yhden sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain.
 • Pentueen vanhemman jälkeläiset toisessa polvessa eivät saa ylittää 10 % yhden sukupolven aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain.
 • Siitosyhdistelmän sukusiitosprosentti viiden sukupolven mukaan laskettuna korkeintaan 6,25 % (serkusparitus)
 • Terveyskyselyyn vastaaminen pentueen emosta

Pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä rotujärjestön asettamia vähimmäisvaatimuksia(B-lista)

Syy mainittu pentueen tiedoissa.
B-listalla ei ole tällä hetkellä pentuja.

B-listalla välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja seuraavin ehdoin:
 • Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.
 • Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen ja enintään 8 vuotta.
 • Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Hyvä (H) tulos tai hyväksytty jalostustarkastustulos
 • Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto
 • Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tulos Hylätty (HYL) tai jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta välitettäväksi
 • Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta
 • Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään
 • Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan ilmoittamalla tavalla
 • Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä pennuista
 • Jos pentue ei täytä A-listan ehtoja ja laitetaan välitettäväksi B-listalle, syy ilmoitetaan

Tulossa olevia pentueita

Pentuvälitykseen ei ole ilmoitettu tulossa olevia pentueita.

Vanhemmat pennut ja uutta kotia etsivät japaninpystykorvat

Listalla ei ole tällä hetkellä vanhempia pentuja tai uutta kotia etsiviä aikuisia koiria.