Pentuvälitys ja aikuisten koirien välitys

Japaninpystykorvan pennut ovat hyvin suosittuja ja pentujen kysyntä on ollut jo pidempään erittäin kiivasta. Pentueet eivät siis useinkaan ehdi pentuvälitykseen asti, kun ne ovat jo varattuja. Suosittelemme olemaan yhteydessä suoraan kasvattajiin ja kysymään heidän suunnitelmiaan hyvissä ajoin pennun hankintaa harkitessasi. Kannattaa varautua odottamaan omaa pentua joskus pidempäänkin ja matkustamaan kauemmas pentua katsomaan ja hakemaan.

Lisätietoa pennun hankinnasta saat esimerkiksi Suomen Kennelliiton hankikoira.fi -sivustolta.

Listan yhdistyksen jäsenkasvattajista löydät täältä.


Pentuvälittäjä ja Suomen Kennelliiton pentuvastaava
Anu Liiri
japsi.pennut @ gmail.com
Luumäki

Puh. 050 534 0990 (iltaisin)
Kasvattaja: Ohjeet pentueen ilmoittamisesta pentuvälitykseen löydät täältä.

Varattavissa olevia pentuja:

Pentueet, jotka täyttävät rotujärjestön asettamat vähimmäisvaatimukset (A-lista)

A-listalla välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja seuraavin ehdoin:

 • Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.
 • Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen ja enintään 8 vuotta.
 • Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Erittäin Hyvä (EH) tulos tai hyväksytty jalostustarkastuslausunto.
 • Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto. A-listalle vanhemmalta hyväksytään korkeintaan 1. asteen polvilausunto.
 • Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tuloksen Hylätty (HYL) saanut tai jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta välitettäväksi.
 • Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta.
 • Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään.
 • Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan ilmoittamalla tavalla.
 • Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä pennuista.
 • Pentueen vanhemman enimmäisjälkeläismäärä koko elinajalta saa olla korkeintaan 5 % yhden sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain.
 • Pentueen vanhemman jälkeläiset toisessa polvessa eivät saa ylittää 10 % yhden sukupolven aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain.
 • Siitosyhdistelmän sukusiitosprosentti viiden sukupolven mukaan laskettuna on korkeintaan 6,25 % (serkusparitus).
 • Terveyskyselyyn vastaaminen pentueen emosta.

A-listalla ei ole tällä hetkellä pentuja.

Pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä rotujärjestön asettamia vähimmäisvaatimuksia (B-lista)

Syy mainittu pentueen tiedoissa.

B-listalla välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja seuraavin ehdoin:
 • Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.
 • Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen ja enintään 8 vuotta.
 • Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Hyvä (H) tulos tai hyväksytty jalostustarkastuslausunto.
 • Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto.
 • Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tuloksen Hylätty (HYL) saanut tai jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta välitettäväksi.
 • Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta.
 • Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään.
 • Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan ilmoittamalla tavalla.
 • Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä pennuista.
 • Jos pentue ei täytä A-listan ehtoja ja laitetaan välitettäväksi B-listalle, syy ilmoitetaan.
B-listalla ei ole tällä hetkellä pentuja.

Tulossa olevia pentueita

Listalle ei ole ilmoitettu tulossa olevia pentueita.

Vanhemmat pennut ja uutta kotia etsivät japaninpystykorvat

Listalle ei ole ilmoitettu uutta kotia etsiviä koiria.