Pentuvälitys ja aikuisten koirien välitys

Japaninpystykorvan pennut ovat hyvin suosittuja ja pentueet eivät useinkaan ehdi pentuvälitykseen asti, kun ne ovat jo varattuja. Jos listalla ei pentueita ole, ota yhteys pentuvälittäjään tai tiedustele suoraan yhdistyksen jäsenkasvattajilta. Linkki kasvattajien sivuille.


Pentuvälittäjä

Pia Kotro
Ravanintie 484, 28450 Vanha-Ulvila
P. 044 0802911

pennut @ japaninpystykorva.fi
(poista välilyönnit)


Ohjeet kasvattajille pentueen ilmoittamisesta pentuvälitykseen


Varattavissa olevia pentuja:

Pentueet, jotka täyttävät rotujärjestön asettamat vähimmäisvaatimukset (A-lista)

A-listalla ei ole tällä hetkellä pentuja.

A-listalla välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja seuraavin ehdoin:

 • Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.
 • Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen ja enintään 8 vuotta.
 • Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Erittäin Hyvä (EH) tulos tai hyväksytty jalostustarkastuslausunto.
 • Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto. A-listalle vanhemmalta hyväksytään korkeintaan 1. asteen polvilausunto.
 • Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tuloksen Hylätty (HYL) saanut tai jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta välitettäväksi.
 • Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta.
 • Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään.
 • Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan ilmoittamalla tavalla.
 • Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä pennuista.
 • Pentueen vanhemman enimmäisjälkeläismäärä koko elinajalta saa olla korkeintaan 5 % yhden sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain.
 • Pentueen vanhemman jälkeläiset toisessa polvessa eivät saa ylittää 10 % yhden sukupolven aikana syntyneistä pennuista. Pentumäärä tarkistetaan vuosittain.
 • Siitosyhdistelmän sukusiitosprosentti viiden sukupolven mukaan laskettuna on korkeintaan 6,25 % (serkusparitus).
 • Terveyskyselyyn vastaaminen pentueen emosta.

Pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä rotujärjestön asettamia vähimmäisvaatimuksia(B-lista)

Syy mainittu pentueen tiedoissa.
B-listalla ei ole tällä hetkellä pentuja.

B-listalla välitetään Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jäsenten kasvattamia pentuja seuraavin ehdoin:
 • Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin.
 • Uros on astutushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen ja narttu vähintään 18 kuukauden ikäinen ja enintään 8 vuotta.
 • Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään yksi laatuarvostelun Hyvä (H) tulos tai hyväksytty jalostustarkastuslausunto.
 • Pentueen Suomeen rekisteröidyllä vanhemmalla on virallinen polvitarkastuslausunto.
 • Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen vuoksi laatuarvostelusta tuloksen Hylätty (HYL) saanut tai jalostustarkastuksessa aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi hylätyn koiran pentuetta ei oteta välitettäväksi.
 • Nartulle ei ole tehty useampaa kuin korkeintaan kaksi (2) keisarinleikkausta.
 • Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan tai eläinsuojelulain vastaisesti koiranpidossaan, kasvatustyössään tai pentuja myydessään.
 • Kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa tiedot ja ilmoittaa jo myydyistä pennuista jalostustoimikunnan ilmoittamalla tavalla.
 • Kasvattaja sitoutuu täyttämään kaikista vuonna 2010 ja siitä eteenpäin syntyneistä/syntyvistä pentueistaan pentuekyselyn, mihin on kirjattu tiedot vähintään seitsemän (7) viikon ikäisistä pennuista.
 • Jos pentue ei täytä A-listan ehtoja ja laitetaan välitettäväksi B-listalle, syy ilmoitetaan.

Tulossa olevia pentueita

Tällähetkellä pentuvälityksessä ei ole tulossa olevia pentueita.

Vanhemmat pennut ja uutta kotia etsivät japaninpystykorvat

Listalla ei ole tällä hetkellä vanhempia pentuja tai uutta kotia etsiviä aikuisia koiria.