Japaninpystykorvien jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 5.3.2017 ja Suomen Kennelliton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi sen 19.9.2017. Tavoiteohjelma astui voimaan vuoden 2012 alusta ja sitä päivitetään aina viiden vuoden välein. Nykyinen tavoiteohjelma on siis voimassa vuoden 2022 loppuun, jolloin tiedot päivitetään taas ajan tasalle.

Tavoiteohjelman tarkoituksena on pyrkiä saavuttamaan toivotut tavoitteet japaninpystykorvien jalostuksessa. Se toimii ohjeena ja suosituksena sekä jalostustoimikunnalle että kasvattajille. Tavoiteohjelmaan on kerätty yhteen kaikki mitattavissa oleva tieto japaninpystykorvien terveydestä, luonteista, populaatiosta ja luonteista.

Tavoiteohjelmaan voit tutustua alla olevasta linkistä:

Japaninpystykorvien jalostuksen tavoiteohjelma