Jalostustarkastus

Yhdistyksen jalostustoimikunta järjestää aika ajoin jalostustarkastuksia japaninpystykorville. Tarkastuksia pyritään pitämään eri kaupungeissa, mutta puuttuvien resurssien ja koirien vähyyden vuoksi ei kaikkialla Suomessa tarkastuksia pystytä järjestämään. Seuraavassa muutamia vastauksia yleisimpiin kysymyksiin jalostustarkastuksesta.


Miksi jalostustarkastuksia tehdään?

Jalostustarkastuksessa koira tarkastetaan paljon yksityiskohtaisemmin kuin näyttelyssä tapahtuvassa arvostelussa ja sen avulla saadaan paljon tietoa koirasta. Tarkastuksen suorittaa jalostustarkastaja ja
ulkomuototuomari. Tiedoista on hyötyä koiran omistajlle varsinkin jos koiraa käytetään siitokseen, mutta myös koiran kasvattajalle ja rotuyhdistykselle. Kasvattaja saa tärkeää tietoa kasvattamistaan koirista ja yhdistys voi hyödyntää tarkastettujen koirien tietoja rodun yleisen tason kartoittamisessa. Tuomalla koirasi tarkastukseen, olet mukana auttamassa rodun jalostustoimintaa.

Mitä tarkastuksessa tapahtuu?

Koira tarkastetaan osittain pöydällä, jossa katsotaan sen hampaat, rakenne ja mitataan sen säkäkorkeus. Lopuksi maassa katsotaan koiran liikkeet ja sen kokonaiskuva. Tarkastuksesta tehdään kirjallinen lausunto, josta koiran omistaja saa yhden kappaleen ja toinen jää jalostustoimikunnalle. Lausunnot julkaistaan Valkohuisku-lehdessä ellei koiran omistaja halua kieltää lausunnon julkaisua.

Kauanko tarkastus kestää?

Yhden koiran tarkastamiseen menee aikaa noin puoli tuntia. Aika riippuu paljon siitä miten hyvin koira on tottunut käsittelyyn. Aina on kuitenkin varattava enemmän aikaa, koska tarkastusaikataulu saattaa poiketa joskus paljonkin arvioidusta aikataulusta tottumattomien koirien vuoksi.

Mitä koiralta vaaditaan, että sen voi tuoda tarkastettavaksi?

Lähes kaikki rekisteröidyt japaninpystykorvat voi tuoda tarkastettavaksi. Ainoastaan vieraille ihmisille vihaiset koirat tai sellaiset, jotka murisevat tai purevat jos niitä käsitellään on parasta jättää kotiin. Sellaiselle koiralle ei tarkastusta voida suorittaa. Koiran, jolla on jokin siitos- tai näyttelykäytön estävä virhe (esim. kivespuutos tai purentavirhe) voi hyvin tuoda tarkastettavaksi. Virheet ovat arvokasta tietoa ja jalostustarkastuksien tarkoituksena on saada tietoa myös virheistä.

Mitä koiran pitää osata jalostustarkastuksessa?

On hyvä jos koira on tottunut käsittelyyn pöydällä, silloin sen tarkastaminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Se ei kuitenkaan ole välttämättömyys, yleensä tarkastus onnistuu tottumattomaltakin, mutta vie vähän enemmän aikaa. Koiran tulee sallia, että sen hampaat tarkastetaan - toisin sanoen se ei saa alkaa ärhennellä, vaikka vieras ihminen aukaisee sen suun. Tottelevainen ja kauniisti liikkuva koira on aina helpompi tarkastaa, mutta paikan päällä kokeneilta koiran käsittelijöiltä "vaikeammankin tapauksen" tarkastus onnistuu.

Mitä pitäisi tehdä ennen tarkastusta?

Koiran pitäisi olla puhdas ja harjattu, kynnet ja tassukarvat leikattu, että siitä saa mahdollisimman hyvän kuvan. Turkin ei tarvitse olla täydessä kunnossaan, kunhan se on siisti. Käytä koira ulkona tarpeillaan ennen tarkastukseen tuloa. Muuta sen kummempaa ei tarvitse tehdä.

Miten ilmoittaudun tarkastukseen?

Jos olet yhdistyksen jäsen, näet Valkohuisku-lehdestä tarkastuksien ajankohdat ja tiedot kenelle ilmoittaudut. Myös yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-ryhmässä ilmoitetaan tarkastuksista.

Voiko koiran jalostustarkastaa muulloin kuin tarkastustilaisuuksissa?

Koiria tarkastettiin aikaisemmin myös näyttelyissä ja muissa japaninpystykorvien tilaisuuksissa, mutta maaliskuussa 2011 astui voimaan sääntö, että toisen tarkastajista tulee olla ulkomuototuomari ja tarkastuksia ei käytännössä voida tehdä enää muualla kuin tarkastustilaisuuksissa.

Maksaako jalostustarkastus?

Jalostustarkastus on kaikille japaninpystykorville maksuton.