Japaninpystykorvan terveys

Japaninpystykorva on yleisesti ottaen terve ja pitkäikäinen rotu. Tosin useimpia koirilla esiintyviä sairauksia voi esiintyä myös japaninpystykorvilla, mutta ne ovat hyvin harvinaisia. Nivelvikojen (polvi, lonkka ja kyynär) osalta rodussa on tavattu pääasiassa lieviä muotoja, joilla on harvoin merkitystä koiran elämänlaadulle. Muita sairauksia on rodusta tavattu lähinnä yksittäistapauksina.

Japaninpystykorvasi sairauksista voit ilmoittaa yhdistyksen jalostustoimikunnalle tältä sivulta löytyvien lomakkeiden kautta. Tietoja hyödynnetään rodun jalostuksen tavoiteohjelman koostamisessa, yhdistyksen antamissa suosituksissa sekä jalostusneuvonnassa.

Nivelviat

Polvilumpion sijoiltaanmeno (patella luxatio)

Japaninpystykorvilla on tutkittu polvia jo useita vuosia ja tutkituista noin 80% on täysin terveitä ja noin 15% on ensimmäisen asteen vikaa, mistä ei normaalikuntoiselle koiralle yleensä ole haittaa. Vakavampiasteisia vikoja on todettu ainoastaan muutamia tapauksia.

Lonkka- ja kyynärviat (dysplasia)

Lonkka- ja kyynärniveliä on alettu harvakseltaan tutkia japaninpystykorvilta. Tähän astiset "löydökset" ovat olleet lonkkatutkimuksissa pääasiassa terveitä (A/B) tai lievä vian aste (C) ja kyynärnivelien osalta terveitä sekä muutamia 1. asteen vikoja. Japaninpystykorvan kokoisella koiralla ei lievä lonkka- tai kyynärniveldysplasia aiheuta yleensä ongelmia.

Häntämutka

Häntämutkia ja -koukkuja löytyy japaninpystykorvilta jonkin verran. Häntämutka johtuu kahden tai useamman häntänikaman kasvamisesta yhteen ja yhteenkasvaneet nikamat muodostavat kolmiomaisen nikaman. Nikaman muodosta johtuen häntäruotoon muodostuu mutka, jolloin häntä ei oikene suoraksi. Nikamat voivat kasvaa yhteen myös yhdeksi pitkäksi nikamaksi, jolloin häntä on jäykkä mutta selvää koukkua ei ole tunnistettavissa. Häntäkoukkujen tulkinnasta ja perinnöllisyydestä ollaan montaa mieltä, mutta selvän häntävian omaavan koiran jalostuskäyttöä tulisi harkita tarkkaan. Häntäkoukku voi olla koiralla jo syntyessään, mutta yhtä hyvin se voi ilmetä vasta jossain vaiheessa kasvun aikana. Koukkuhännästä ei yleensä ole mitään haittaa koiran elämälle ja näyttelyssäkään niistä harvoin mainitaan.

Silmäsairaudet

Tutkittavia silmäsairauksia on useita, mm. perinnöllinen kaihi, verkkokalvon surkastuminen, verkkokalvon vajaakehitys, linssiluksaatio jne. Japaninpystykorvilla on tehty jonkin verran silmätutkimuksia. Silmäsairauksia on tutkimuksissa todettu vain muutama.

Jalostustoimikunta pyrkii selvittämään japaninpystykorvien silmäterveyden tilannetta tarkemmin.

Suomen Japaninpystykorvayhdistys on päättänyt 3.5.2021 alkaen tukea 6 vuotta täyttäneiden japaninpystykorvien silmätarkastuksia. Tukisumma on 20€ tutkittua koiraa kohden, ja yhdistys maksaa tuen, kun virallisen silmätarkastuksen tulos näkyy Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmässä KoiraNetissä.

Maksua varten koiran omistajan tulee lähettää jalostustoimikunnalle kopio silmätarkastuslausunnosta sekä maksukuitista ja koiran tiedot (virallinen nimi, rekisterinumero, silmätarkastuksen päivämäärä) sekä omat yhteystiedot (etu- ja sukunimi, tilinumero, sähköpostiosoite) joko sähköpostitse osoitteeseen japsi.jalostus@gmail.com tai postitse osoitteella: Kirsi Vähätalo, Nikkelitie 24, 28330 Pori.

Huomaathan, että tulosten kirjautumisessa jalostustietojärjestelmään voi olla viivettä, joten odotathan kärsivällisesti myös tukisumman maksua.

Lue lisää aiheesta


Muita sairauksia ja vikoja

Epilepsia (kaatumatauti)

Joitakin epilepsiatapauksia tai siihen verrattavia oireita on japaninpystykorvillakin tavattu, mutta virallisia tutkimustuloksia ei epilepsian osalta ole olemassa. Oireet ovat olleet vaihtelevia lievästä horjahtelemisesta vakavampiin kramppeihin. Tapaukset ovat olleet hyvin yksilökohtaisia japaninpystykorvilla eikä niiden perinnöllisyyttä ole saatujen tietojen perusteella voitu osoittaa.

Purenta- ja hammasvirheet

Purentavikoja rodussa on ollut aikojen alusta asti. Ala- tai tasapurenta ovat tavallisimmat japaninpystykorvan purentavirheet. Purentavirhettä ei välttämättä näe vielä pienellä pennulla, vaan se voi kehittyä vasta hampaiden vaihtuessakin 4-5 kuukauden iässä. Purentavirhe ei ole koiralle normaalisti haitallinen, mutta purentavirheellistä koiraa ei pidä käyttää siitokseen. Pienien välihampaiden puutokset ovat japaninpystykorvilla yleisiä.

Laskeutumatta jääneet kivekset

Silloin tällöin urospennuilta jää toinen tai harvemmin molemmat kivekset laskeutumatta. Kasvattaja voi useimmiten todeta laskeutumattoman kiveksen jo ennen pennun luovutusikää ja osaa kertoa pennun ostajalle tilanteen. Laskeutumatta jääneiden kiveksien poistamista leikkauksella suositellaan, koska niihin saattaa syntyä kasvaimia helpommin kuin normaaleihin kiveksiin. Kivekset voivat laskeutua myöhemminkin, jopa vasta vuoden ikäisenä ja leikkausta ei pidä tehdä ennen vuoden ikää.

Märkäkohtu

Vanhoilla nartuilla melko yleinen sairaus on märkäkohtu (puhutaan myös kohtutulehduksesta), joka usein ilmenee salakavalasti yhtäkkiä ja narttu menee nopeasti huonoon kuntoon. Aluksi oireita ei välttämättä huomaa ja kun narttu alkaa olla selvästi sairas, on märkäkohtu jo yleensä pitkälle edennyt. Usein ajatellaan, että märkäkohtu tulee nartuille, jotka eivät ole saaneet pentuja, mutta sellainen väittämä ei pidä paikkaansa. Märkäkohtuun voi sairastua yhtä hyvin narttu, jolla on ollut useitakin pentueita kuin aivan pennutonkin narttu. Sairautta ei pidetä perinnöllisenä, mutta on syytä uskoa että perimälläkin on osuutta asiaan, koska märkäkohtua esiintyy joissakin suvuissa selvästi toisia enemmän. Märkäkohtu voi ilmaantua nartulle myös missä iässä tahansa, vaikka yleisimmin se on vanhojen narttujen vaiva. Vakavan märkäkohdun ilmetessä yleensä hoitona on kohdun ja munasarjojen poisto, lievässä kohtutulehduksessa voidaan selvitä antibiooteilla.

Silmien vuotaminen

Kyynelnesteen vuotaminen silmistä ei tavallisesti ole vika tai sairaus mutta sen verran yleinen vaiva, että siitä on syytä mainita. Silmät voivat vuotaa monesta syystä. Kyynelkanavien ahtaus tai tukkeutuminen, haavat
ja hankaumat silmässä, ylimääräiset ripset, ruoka-aine- tai pölyallergia, silmien ja pään muoto sekä ruoan koostumus ja laatu voivat olla syynä silmien vuotamiseen. Pelkästään pöly voi aiheuttaa silmien vuotamista, jolloin silmät vuotavat vain osan aikaa vuodesta. Silmien vuotamista esiintyy useilla roduilla, mutta valkoisella japaninpystykorvalla vuotaminen näkyy kun valkoinen karva värjäytyy ruskeaksi silmien alta. Silmien vuotamisesta ei ole todettu olevan muuta kuin ulkomuodollista haittaa, mutta jos silmät jatkuvasti vuotavat runsaasti, voi silmä tai ympärillä oleva iho myös tulehtua ja ärsyyntyä. Jos vuotaminen alkaa kovin runsaana yhtäkkiä tai silmä rähmii voimakkaasti, on syytä viedä koira eläinlääkäriin.