Jalostusuroslista

Jalostusuroslistalla on lueteltu Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jalostustoimikunnalle ilmoitetut käytettävissä olevat jalostusurokset. Tarvittaessa voi uroksen omistajan tietoja tiedustella jalostustoimikunnalta japsi.jalostus@gmail.com (poista välilyönnit osoitteesta).


Jalostusuroksen omistaja! Muistathan ilmoittaa yhteystietojesi muutokset jalostustoimikunnalle. Ilmoitathan myös, jos haluat poistaa uroksesi listalta.

  • Jalostusuroslistalla olevat urokset täyttävät Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jalostuksen vähimmäisvaatimukset:
  • Uroslistalla olevan uroksen omistajan tai omistajan perheenjäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Jos uroksen omistaja ei ole jäsen, hyväksytään uros siitosuroslistalle, jos uros on jalostustarkastettu hyväksytysti.
  • Jalostukseen hyväksyttävällä koiralla tulee olla näyttelystä vähintään laatuarvostelun tulos erittäin hyvä (EH) tai hyväksytty Suomen Japaninpystykorvayhdistyksen jalostustarkastustulos.
  • Suomessa rekisteröidyllä koiralla tulee olla vähintään yksi virallinen polvitarkastuslausunto, joka on tehty koiran ollessa vähintään vuoden ikäinen.
  • Uroslistalle hyväksyttävän uroksen tulee olla täyttänyt vähintään 12 kuukautta. Uros poistetaan listalta sen täytettyä 12 vuotta.
  • Yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärä koko elinajalta saa olla korkeintaan 5 % yhden sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneistä pennuista, mikä japaninpystykorvalla merkitsee koiran koko elinaikana korkeintaan 32 pentua neljän sukupolven mukaan laskettuna (2013-2016)
  • Yksittäisen koiran jälkeläiset toisessa polvessa eivät saa ylittää 10 % yhden sukupolven aikana syntyneistä pennuista, mikä merkitsee korkeintaan 64 jälkeläistä 2. polvessa neljän sukupolven mukaan laskettuna (2013-2016)
  • Jalostusuroslistan tietoja päivitetään kokonaisuudessaan vuosittain tammikuun aikana. Uusia uroksia päivitetään listalle pitkin vuotta.

Uroksen omistaja:

Kasvattaja: