Jalostustoimikunnan tiedote roturisteytyksistä

Tiedote roturisteytyksistä

Suomen Kennelliitto on hyväksynyt cavalierkingcharlesinspanieleiden roturisteytysprojektin, jossa risteytysroduiksi on valikoitunut myös japaninpystykorva tiibetinterrierin, tanskalais-ruotsalaisenpihakoiran, papillonin, phalènen, beaglen ja keskikokoisen villakoiran lisäksi. Roturisteytysprojektin tavoitteena on cavalierien perinnöllisen vaihtelun lisääminen sekä rodun yksilöiden hyvinvointiin vaikuttavien ominaisuuksien jalostaminen. Cavalierin kohdalla tärkeimmät hyvinvointiin vaikuttavat sairaudet ovat sydämen läppäviat (MVD) sekä syringomyelia ja risteytysrodut onkin valittu siten, ettei roduissa olisi tiedossa samanlaisia terveysongelmia sekä niiden nähtiin soveltuvan luonteen ja käyttäymisen puolesta risteytysroduiksi. Japseilla on kuitenkin tavattu joitakin läppävikoja, pääasiassa iäkkäämmillä koirilla, ja tämä onkin mielestämme huomioitava mahdollisissa risteytyksissä.

Saadaksemme tietoa niin itse projektista kuin japsien mahdollisesta roolista siinä, olemme olleet yhteydessä Suomen Kennelliiton lisäksi Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistykseen sekä myös Ruotsin japaninpystykorvayhdistykseen (Japansk Spets Klubb), sillä Ruotsissa on käynnissä vastaava roturisteytysprojekti. Tiedonkulku on kuitenkin ollut varsin vähäistä. Olemme siitä huolimatta käsitelleet asiaa jalostustoimikunnan kesken ja pohtineet japaninpystykorvien osuutta roturisteytysprojektissa. Jotta mahdollisilla roturisteytyspentueilla olisi parhaat mahdollisuudet vastata projektin tavoitteisiin, suosittelemme mahdollisten roturisteytyksiin käytettävien japsiurosten olevan jo vähintään 6-vuotiaita, edelleen sydänkuuntelutuloksen perusteella tervesydämisiä, tervepolvisia sekä luonteeltaan sosiaalisia.

Roturisteytysprojektissa cavaliernarttuja astutetaan näiden risteytysrotujen uroksilla ja pennut rekisteröidään cavaliereiksi. Näin ollen roturisteytykset eivät tule vaikuttamaan japaninpystykorvien tai muiden risteytysrotujen jalostukseen millään tavalla. Sitä vastoin cavalierien terveyden edistämiseen japseilla voisi hyvinkin olla annettavaa, kun jalostusvalinnat tehdään huolella.

Roturisteytysprojektia voi seurata myös Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n sivuilla osoitteessa http://cavalieryhdistys.com/

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n jalostustoimikunta 23.5.2024