Sähköiset pentuekyselyt kasvattajille vuosina 2021-2023 syntyneistä pentueista

Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry:n jalostustoimikunta pyytää kasvattajia täyttämään pentueista sähköisen pentuekyselyn. Pentuekysely täytetään luovutusikäisistä, vähintään 7 viikon ikäisistä pennuista. Kyselyn vastauksista saadaan tietoa rodun tilanteesta mm. jalostuksen tavoitelohjelmaa varten.

Tarkistathan ennen lomakkeen täyttöä, että täytät juuri oikeaa pentuekyselyä. Tietojen käsittelyn kannalta eri vuosina rekisteröityjen pentujen pentuekyselyt täytetään omiin lomakkeisiin