Yhdistyksen sääntöihin uudistuksia

Hallitus esitti useita sääntömuutoksia vuosikokoukselle ja sääntömuutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosten yhteydessä myös sääntöjen ulkoasua ja kieltä on uudistettu.

Jäsenistön kannalta keskeisin sääntöuudistus on se, että jatkossa yhdistyksen kokoukset on mahdollista pitää etänä tai hybridinä, ja että vuosikokous voidaan henkilökohtaisen paperikutsun lisäksi kutsua koolle myös sähköpostitse ja/tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen omilla internet-sivuilla. Hybridi- ja etäkokousten mahdollistaminen nostettiin esille jo viime vuoden vuosikokouksessa, minkä vuoksi hallitus alkoi valmistella sääntömuutoksia.

Vuosikokouksen koollekutsumistavan muuttaminen joustavoittaa kokouskutsujen lähettämistä huomattavasti. Aiemmin kutsu on ollut halvinta toimittaa joulukuussa Valkohuiskun mukana, mikä on tehnyt systeemistä todella kankean. Kokouskutsu ja esityslista on pitänyt laatia jo marraskuussa, joten ex tempore asioiden ottaminen esityslistalle on ollut haastavaa. Sääntöjen puitteissa jäsenistö on voinut esittää asiaa vuosikokouksen esityslistalle esittämällä asiansa hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, eli mikäli joku näin olisi halunnut tehdä, olisi uudet kokouskutsut pitänyt postittaa perinteisinä kirjeinä. Nyt sääntömuutoksen myötä Valkohuiskussa voidaan julkaista vuosikokouksen aika- ja paikkatiedot, mutta esityslistaa voidaan valmistella ja täydentää vielä lähempänä kokousta. Näin myös jäsenistön on helpompi saada haluamiaan aiheita vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Päivitetyt säännöt löytyvät kokonaisuudessaan täältä.